За нас

АТ Инженеринг 2000 е строителна компания със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Позитано 37. Започваме своятa дейнсот през 1991 г. и с практиката си се утвърждаваме като една от водещите в областта на строителството. Нашите клиенти могат да разчитат на професинализъм, коректност и отдаденост.

Фирма СиБиТи Консулт ООД e компания в сферата на консултантските услуги и проектното управление в строителството. За нея работят утвърдени експерти с дългогодишен опит в сферата на инвестиционното проектиране и строителство. СиБиТи Консулт ООД предлага дейности в строителния сектор в различен обхват и специфика: пълно проектно управление, инвеститорски контрол, строителен надзор и консултантски услуги.
www.cbtconsult.eu

"ЛП Арх" ООД e фирма занимаваща се с цялостно архитектурно, конструктивно, инсталационно и интериорно проектиране на сгради и комплекси.

Тя запазва и подхранва стила на работа и вниманието към детайлите, с които нейните предшественици "ЛП Консулт" и "Сектор ЛП Арх" са известни последните 20 години.

Фирмата извършва пълна проектантска дейност, включваща разнообразен обем работа и организирана в различни по обхват и продължителност етапи: предпроектни проучвания, концептуално и идейно проектиране техническо и работно проектиране, нтериорно проектиране, подготовка и изработване на проектна документация за строително разрешение, комуникация с одобряващите органи и институции, подготовка и изработване на проектна документация за тръжни процедури, количествени сметки и технически спецификации, консултантска и съгласувателна дейност в хода на тръжните процедури за изпълнители, авторски надзор и строително-технически консултации в хода на изпълнението, приемане на завършени етапи на изпълнението. Проектантската дейност се изпълнява от професионалисти с богат проектантски опит и екип от технически сътрудници. Работата в проектантското бюро е организирана по стройни йерархични принципни, позволяващи гъвкаво преструктуриране на екипа съобразно конкретните специфични изисквания на всеки отделен проект.

Фирмата има богат проектантски опит с български и международни инвеститори, включително в партьорства с многонационални екипи и водещи световни проектантски организации.